top of page
Studions historik:
  • 2004 Den första studio på Tingsvägen 1 ( Kulturskolans dansstudio låg där det fina bostadsrättshuset ligger)

  • 2006 Lilla Sveagatan 3 in på gården

  • 2008 Badhotellet, Pelarsalen och Aerobicsalen. Badhotellet fick en stjärna till i sin hotellstatus pga de klasserna.

  • 2008 -2010 Paus Göteborg

  • 2010 Kraftverket

  • 2012-2014 Paus Stockholm

  • 2015 Lilla Sveagatan 3 in på gården. Byggdes om till lgh.

  • 2017 Västra Järnvägsgatan i Stiga-huset.

  • 2018-2021 Badhotellets Wellness. Samarbetet under tre år tills pandemin slog till.

  • 2022 Storgatan 49/ Nygatan 22. Egen studio som tar form mer och mer.

Verksamhetens namn:

Från början hette Brittas verksamhet Yogaform för att hon även sysslade med grafisk design förutom yoga, men fick byta namn vid flytt till Göteborg. Britta var den första utbildade yogaläraren i Tranås.

 

Vid återflytt till Tranås hette verksamheten Happy Movement och var mer inriktad på Zumba. Britta var den första licensierade Zumba-instruktören i Sverige.


Vid återflytt från Stockholm hade verksamheten bytt namn till Yogacompaniet och inkluderande olika yogaformer, Zumba och även Masala Bhangra (indisk dansworkout).


Nu är verksamheten på väg att byta namn till Vana Studio & Utbildning då inriktningen även är att utbilda andra att bli yogalärare och terapeuter och dela med sig av kunskap och erfarenhet. Samarbetet fortsätter med andra terapeuter och instruktörer och välkomnar flera att ansluta sig.

bottom of page