top of page

Börja med dig själv - ahimsa!


Ta hand om din kropp som om den vore ditt tempel! Var snäll mot dig själv så du har kraft att visa medkänsla och kärlek för andra.

Att vara snäll mot sig själv betyder inte att tillåta ett destruktivt beteende som att äta precis vad man vill och hoppa över träningen för att sitta hemma i sköna soffan! Bara ibland...

Att träna yoga är ett bra exempel på att vara snäll mot sig själv. Då får du både fysisk och mental träning. Ordet Yoga betyder ”att föra samman”. Yogan skiljer inte på kropp och själ.

Yoga är en tusentals år gammal livsfilosofi som har sina rötter i Indien. Patanjali levde under yogans klassiska epok (200-800 eKr) och tecknade ner det klassiska dokumentet YogaSutra. I den identifierade han de åtta stegen för att uppnå Yoga.

Yoga mycket mer än fysisk träning

De två första stegen (yamas & niyamas) handlar om hur vi lever våra liv och hur vi beter oss mot andra och mot oss själva. Och då har vi inte ens kommit in i yogastudion ännu! Skulle alla människor leva efter de två först stegen skulle förmodligen världen vara en bättre plats att leva i för alla...


Steg 1 ~ Yamas
 • Ahimsa – (att inte skada) Medkänsla för andra, tålamod, kärlek till andra,

 • älska sig själv, värdighet och förståelse

 • Satya – (sant tal) Ärlighet, förlåtelse, icke dömande, släppa masker

 • Asteya – (icke stjäla) Rätt användande av tillgångar, släppa avundsjuka, odla

 • känsla av tillräcklighet och helhet.

 • Bramacharya – (känslokontroll) Kanalisera känslor, lagom.

 • Aparigraha – (icke ägande) Att tillgodose verkliga behov i motsats till önskan och vilja


Steg 2 ~ Niyamas
 • Shaucha – (renhet) jämnmod i sinne, tanke, tal. Renhet i kroppen

 • Santocha – (tacksamhet) acceptans lugn i lycka och motgång

 • Tapas – (renande) Målmedvetenhet, vilja till praktiserande

 • Svadhyaya – (studier) Reflektion, meditation, expandera kunskap.

 • Ishvara Praidhana – (Hängivenhet) Tro

Alla åtta stegen

Här är alla stegen i Yoga Sutras nedtecknande av Patanjali:

 1. Yamas – Yttre kontroll (se ovan)

 2. Niyamas – Inre kontroll (se ovan)

 3. Asanas – Ställningar för hälsa och meditation

 4. Pranayam – Kontroll av Prana, livskraft

 5. Pratyahar – Synkronisering av sinnena och tankar mot det oändliga. Att hitta det obegränsade i det begränsade.

 6. Dharana – Riktad koncentration

 7. Dhyana – Djup meditation

 8. Samadhi – Upplysning av själen

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page